Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, czyli podmiot prowadzący Sklep zwany dalej Sprzedawcą.

Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Sklepu.

Prowadząc Sklep Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dane osobowe

Podczas korzystania ze Sklepu, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez Sprzedawcę:

  1. podczas rejestracji w Sklepie (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail)
  2. przy wyrażeniu chęci korzystania z usługi Newslettera (adres e-mail),
  3. przy składaniu zamówienia (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail).

Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych pkt.2.1. jest konieczne w celach określonych w pkt.2.4.

Użytkownicy mogą przeglądać Sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów lub bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników dokonujących rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z Allegro lub dokonujących w Sklepie zakupu towarów lub usług z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z PayU, Sprzedawca otrzymuje te dane – odpowiednio – od Grupy Allegro lub PayU, za zgodą Użytkowników oraz w zakresie niezbędnym do realizacji przez Sprzedawcę celów wskazanych powyżej. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

REKLAMODAWCY

W trakcie organizowanych przez nas kampanii reklamowych pewne Twoje dane mogą pozyskać nasi
reklamodawcy. Są to z reguły dane zebrane przy pomocy plików cookies i im podobnych technologii,
które służą do oceny skuteczności danej kampanii reklamowej

KOMU BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

W niektórych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim. Odbiorcami Twoich
danych mogą być:
– nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane,
by mogli oni wykonać swoje obowiązki;
– podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych
osobowych (przetwarzający), będą to np. podmioty świadczące usługi analityczne i badania
opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe;
– dostawcy i administratorzy usług IT , w tym m.in. dostawcy systemu CRM, systemu Marketing
Automation oraz innych systemów wykorzystywanych przez nas w celu prezentacji ofert lub/i
realizacji umowy;
– inni odbiorcy danych, np. nasi podwykonawcy, banki, doradcy podatkowi, biura rachunkowe,
kancelarie prawne, firmy kurierskie, spółki z naszej grupy kapitałowej, biuro rachunkowe, inne;
– organy publiczne, w tym Policja, izba celna, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez
nie postępowaniami.

PROFILOWANIE I TARGETOWANIE

W naszych Serwisach oraz zewnętrznych serwisach reklamowych zamieszczamy reklamy targetowane
oraz reklamy profilowane.
Targetowanie polega na określeniu odpowiednich parametrów, które pozwolą dotrzeć do najbardziej
interesującej nas grupy odbiorców, przy czym te parametry nie cechują się dużą szczegółowością. Z
tego względu możliwe jest targetowanie reklamy w oparciu, np. o wybór medium, czas emisji reklamy,
czy kontekst jej emisji.
Profilowanie z kolei to sposób przetwarzania danych osobowych, który polega m.in. na wykorzystywaniu
danych osobowych do analizy lub prognozy osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności,
lokalizacji, zachowania czy przemieszczania się. Stosowanie procesu profilowania umożliwia nam
szczegółową personalizację reklam i treści prezentowanych użytkownikowi. Reklamy i treści, jakie Ci
wyświetlamy mogą być targetowane lub profilowane, czyli kierowane do urządzeń i przeglądarek o
określonych cechach, wg różnych kryteriów.
Kryteria te to:
– geolokalizacja: kraj, miasto, województwo;
– emisja na konkretnych wybranych naszych Serwisach lub/i serwisach zewnętrznych
– emisja na artykuły o określonej tematyce (przy założeniu że są oznaczone odpowiednimi
tagami);
– informacje techniczne nt. Twojego urządzenia końcowego: rodzaj urządzenia (PC, tablet,
smartfon), rodzaj przeglądarki, system operacyjny, język ustawiony w systemie, rodzaj łącza
internetowego.
Na potrzeby profilowania treści dokonujemy też podziału użytkowników naszych Serwisów (tj. podziału
grup cookie, które ci użytkownicy reprezentują oraz podziału identyfikatorów urządzeń) na segmenty.
W takich sytuacjach dokonywane przez nas profilowanie ma bardziej zaawansowany charakter, gdyż
dopasowujemy wówczas treści według zachowania użytkowników w naszych Serwisach.
Powyższe informacje na Twój temat zbierane przez nas mogą być także wykorzystywane do
profilowania reklam i treści poza Serwisami. Odnosi się to zwłaszcza do tzw. sieci reklamowych, które
zbierają i pośredniczą w sprzedaży reklam na serwisach mających różnych właścicieli. Sieci reklamowe
zbierają dane o użytkownikach z wszystkich serwisów współpracujących z tymi sieciami i następnie
wykorzystują je do wyświetlania reklam jak najlepiej dopasowanych do zainteresowań odbiorców.


DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE?

Cookies są krótkimi informacjami, które nasz Serwis zapisuje na dysku Twojego komputera lub w Twoim
urządzeniu mobilnym w postaci plików tekstowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie obliczyć, jak dużym
powodzeniem cieszy się ten Serwis. Stosujemy także inne technologie tego typu, tj. zapis i odczyt
informacji z localStorage, czyli magazynu danych. Rozpoznajemy Cię, aby dowiedzieć się jakiej
informacji potrzebujesz i czego szukasz w naszych Serwisach. Chcemy wiedzieć, które kategorie
odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki czemu możemy uczynić nasze Serwisy ciekawszymi i
lepszymi w odbiorze. To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać, jakie
są Twoje wymagania, czego brakuje, a wydaje Ci się, że powinno znaleźć się w danym Serwisie.
Ponadto pliki cookies i informacje z localStorage wykorzystywane są przez nasze Serwisy do
utrzymania sesji, a także do tworzenia statystyk, badań i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki
sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości.
Cookies oraz informacje zapisywane w localStorage w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają
systemu w Twoim urządzeniu i zapisanych na nim plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na
jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane
dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z Serwisów.
Z uwagi na okres przechowywania w ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików
cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies
przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies
lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
Dane jakie uzyskujemy za pomocą plików cookies oraz technologii localStorage, identyfikatorów
urządzenia mobilnego (ID) – co do zasady – nie pozwalają na Twoją identyfikację. W pewnych jednak
przypadkach, zwłaszcza, gdy jesteś użytkownikiem zarejestrowanym istnieje możliwość powiązania z
Tobą konkretnych informacji wynikających z cookies, technologii localStorage, identyfikatorów
urządzenia mobilnego (ID).
Technologia localStorage pozwala przechowywać podobne do cookies informacje w Twojej
przeglądarce, w szczególności w środowiskach, w których technologia cookies nie działa prawidłowo
lub działać nie może. Elementy zapisane przy użyciu localStorage – w odróżnieniu do plików cookies –
nie mają ograniczenia czasowego, czyli funkcjonują do czasu ich usunięcia na żądanie użytkownika.
Akceptowanie plików cookies i technologii localStorage nie jest obowiązkowe do korzystania z
Serwisów. Zaznaczamy jednak, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne
działanie Serwisu w pełnym zakresie.
Zebrane dane, o ile wyrazisz na to zgodę, będziemy wykorzystywali do profilowania oraz do
personalizowania treści, reklam i innych usług, jakie są widoczne w naszych Serwisach oraz w
Internecie.
Możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies oraz informacji przechowywanych w technologii
localStorage na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie w sposób opisany powyżej na dwa
sposoby. Jednym z nich jest możliwość wyrażenia zgody w oknie dotyczącym cookies, jakie będzie się
pojawiało przy wejściu na nasze Serwisy. Drugim sposobem jest zmiana ustawień przeglądarki
internetowej, z której korzystasz, tj. ustawienia przeglądarki pozwalające na akceptację cookies oraz
technologii localStorage lub, odpowiednio, brak zmiany takich ustawień już istniejących po otrzymaniu
informacji jw., co oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie przez nas ww. technologii w wyżej
opisany sposób.
Możesz też w każdej chwili określić możliwość przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies i
do informacji przechowywanych w technologii localStorage za pomocą ustawień oprogramowania
zainstalowanego w Twoim urządzeniu.
Abyśmy mogli trwale zapamiętać Twoją decyzję dotyczącą braku zgody na wykorzystywanie przez nas
cookies i localStorage w celach opisanych powyżej, jesteśmy zmuszeni zapisać na Twoim urządzeniu
cookie przechowujące taką informację. Jeśli ustawienia Twojego urządzenia na to nie pozwalają,
naturalnym zachowaniem będzie każdorazowe pytanie Cię o zgodę.
Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do
połączenia z Serwisami i wybrać opcję automatycznego odrzucania. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają
też zarządzać cookies.
Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów
najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach
potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:


Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox:
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Google Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Opera:
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Safari:
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB


Aby nie zezwalać na działanie technologii localStorage należy wyłączyć współpracę przeglądarki z tą
technologią, co odbywa się zazwyczaj w analogiczny sposób jak przy rezygnacji z otrzymywania plików
cookies.
Dla wyłączenia technologii localStorage zaleca się także następujące czynności w zależności od
posiadanej przeglądarki:
Internet Explorer:
naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych
elementów. Element „’Pliki cookie i dane witryn sieci Web’” dotyczy usunięcia plików cookies oraz
zawartości localStorage.
z głównego menu wybierz Narzędzia -> Opcje internetowe -> zakładka „Zaawansowane” -> w dziale
„Zabezpieczenia” należy odznaczyć „Włącz przechowywanie DOM”.


Mozilla Firefox:
naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych
elementów. Element „ciasteczka” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.
w miejscu na wpisanie adresu www wpisz komendę about:config, a następnie w linii
’dom.storage.enabled’ zamienić domyślną wartość 'true’ na 'false’.
Chrome:
naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych
elementów. Element „Pliki cookie oraz inne dane witryn i wtyczek” dotyczy usunięcia plików cookies
oraz zawartości localStorage.
Opera:
z głównego menu wybierz Menu -> Ustawienia -> Usuń prywatne dane. W oknie dialogowym wybierz
elementy do usunięcia. Element „Usuń wszystkie pliki cookie” oraz „Wyczyść magazyn stały” spowoduje
usunięcie plików cookie, oraz zawartości localStorage.
w miejscu na wpisanie adresu www wpisz komendę opera:config. Linię 'localStorage’ ustaw „0” (zero)
w polach „Domain Quota Exceeded Handling For localStorage” oraz „Domain Quota For localStorage”.
Safari:
należy wybrać polecenie menu Safari -> Preferencje (naciśnięcie Cmd+), a następnie Prywatność.
w miejscu „Zarządzaj danymi witryn” należy zaznaczyć jedną lub więcej witryn, a następnie kliknąć Usuń
lub Usuń wszystko.

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH NARZĘDZI PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH


W celu świadczenia przez nas naszych usług oraz ich ulepszania i analizy posiłkujemy się także
usługami i narzędziami innych podmiotów. Podmioty te realizują określone przez nas cele, przy czym,
w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach
realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.
Poniżej przedstawiamy wybrane informacje na temat niektórych wykorzystywanych przez nas
usług i narzędzi, o których powinieneś wiedzieć w zakresie związanym z ochroną Twoich danych
osobowych:


Google Analytics
W naszych Serwisach używamy narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc.
(„Google”) z siedzibą w USA. Jest to usługa webanalityczna, która jest wykonywana przez Google
(Google jest tutaj procesorem) na naszą rzecz przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje
wytworzone przez pliki cookie na temat Twojego korzystania z Serwisu, których opis znajdziesz tu:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA.
W naszych serwisach aktywowano anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie
adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych
państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko wyjątkowo
przekazywany będzie pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Anonimizacja następuje
bezpośrednio po odebraniu danych, jeszcze przed ich zapisaniem. Na nasze zlecenie Google będzie
wykorzystywał pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Ciebie z naszych usług,
tworzenia raportów o ich funkcjonalności i w celu świadczenia dodatkowych usług na naszą rzecz
związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics
dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Adres IP
przekazywany przez twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie połączony z innymi
danymi Google.
Informujemy, że możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie
oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google,
jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie
dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.


Śledzenie konwersji i tag remarketingowy Google AdWords
Do mierzenia skuteczności reklamowania naszych Serwisów za pośrednictwem platformy Google
AdWords oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam wykorzystujemy śledzenie konwersji
i remarketing. Są to narzędzia, dzięki którym dowiadujemy się, co się stało po interakcji Klienta z reklamą
– czy zakończył działanie, które określiliśmy jako wartościowe. To pozwala nam optymalizować
prowadzone przez nas w obrębie platformy Google AdWords działania promocyjne. Z użyciem narzędzi:
– widzimy, jakie słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie najskuteczniej przyciągają
wartościowe działania klientów,
– znamy swój zwrot z inwestycji (ROI) w reklamę i podejmujemy przemyślane decyzje związane
z wydatkami na reklamy,
– automatycznie optymalizujemy prowadzone kampanie pod kątem naszych celów biznesowych,
– widzimy, ilu klientów wchodzi w interakcję z naszymi reklamami na jednym urządzeniu lub w
przeglądarce, a dokonuje konwersji na innym,
– możemy wyświetlać reklamy AdWords osobom, które odwiedziły nasze witryny.
Informacje o danych przetwarzanych przez Google znajdziesz tutaj:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl
https://support.google.com/adwords/answer/93148?hl=pl&ref_topic=3119146

Ciasteczka (cookies)

Sprzedawca stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

Twoje zakupy:

Close
Koszyk jest pusty

Koszyk jest pusty.

Wróć do sklepu
×
Wyniki dla: